Uşkay Avukatlık Bürosu

Avukatlık Hizmeti faaliyetini sürdürmekte olduğu Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu Uluslararası Andlaşmalara ve özellikle temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin Uluslararası düzenlemelere saygılı kalacağını taahhüd etmektedir.

友情链接:

Uşkay Avukatlık Bürosu; Bu web sahifesi içeriğinde yapılmakta olan açıklamaların, kendini özgürce ifade edebilme, iş ve san′atını özgürce icra edebilme temel hak ve özgürlüğüne dayalı bir sunum olduğuna inanmaktadır .