Faaliyet Alanlarmız

UŞkay Hukuk Bürosu

Hakemlik

Arabuluculuk

İdare Hukuku

İmar Hukuku

İnŞaat Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Evlenme Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Şahsın Hukuku

Borçlar Hukuku

Bireysel Borç Doğuran SözleŞmeler

Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ortaklıklar Hukuku

Marka Hukuku

Fikri Mülkiyet (Patent, Fikir ve Sanat Eserleri) Hukuku

Tüketicilerin Korunması

Serbest Rekabetin Korunması

Risk Yönetimi, Borçlarn Yeniden Yapılandrılması

İcra ve İflas Hukuku

İŞ Hukuku

Sendika ve Toplu SözleŞme Hukuku

Litigation